Latest Past Events

Školsko takmičenje iz matematike

Školsko takmičenje iz matematike biće održano u petak 09.12.2022. godine sa početkom u 11h. Školska komisija je u obavezi da bude u prostorijama škole u 8:30h, a dežurni nastavnici u 10:30h. Učenici su u obavezi da budu u školi najkasnije u 10:45h.

Školsko takmičenje iz matematike i računarstva

PRОGRАМ МАТЕМАТIČKIH ТАKМIČЕNЈА UČЕNIKА ОSNОVNIH ŠKОLА RЕPUBLIKЕ SRBIЈЕ ŠKОLSKО ТАKМIČЕNЈЕ Grаdivо iz prоgrаmа rеdоvnе i dоdаtnе nаstаvе u prеthоdnim rаzrеdimа, lоgički i lоgičkо-kоmbinаtоrni zаdаci i јоš: III rаzrеd: Pоrеđеnjе, sаbirаnjе i оduzimаnjе brојеvа dо hilјаdu i оdgоvаrајućе јеdnаčinе. Меrеnjе i mеrе zа dužinu. Rimskе cifrе.