Zaposleni

UPRAVA ŠKOLE

Hajradin Selimović – direktor škole
Faris Feratović – zamenik direktora
Džemil Mulić – sekretar

ADMINISTRACIJA

Đorđe Jolović – šef računovodstva
Snežana Đokić – blagajnik

STRUČNI SARADNICI

Nevzeta Murić Skarep – psiholog
Edina Alić – pedagog
Tutić Samra – bibliotekar
Silvana Milosavljević – bibliotekar

RAZREDNA NASTAVA

Amina Zuković
Dženita Arifović
Seida Plunčević
Alma Numanović
Andrijana Lazović
Maida Alić
Melisa Pružljanin
Mirsada Nurović
Azra Plojović
Maida Mavrić
Edita Ramović
Maida Bahtijarević
Sanja Kostić
Bahrija Sijarić
Selma Šaćirović
Ivana Tomović
Adisa Džanković

PREDMETNA NASTAVA

Aida Biševac – srpski / bosanski jezik
Nermina Vejselović – srpski / bosanski jezik
Nezrina Dervišević – srpski / bosanski jezik
Nevzeta Biševac – srpski / bosanski jezik
Edis Mušić – srpski / bosanski jezik
Rušović Resmija – srpski / bosanski jezik
Mirzeta Destović – srpski / bosanski jezik
Irma Ljajić – engleski jezik
Irma Halilović – engleski jezik
Sead Pešković – engleski jezik
Merdžana Ljuca – engleski jezik
Faris Feratović – engleski jezik
Maida Hodžić – nemački jezik
Sajma Dacić – nemački jezik
Tafilović Šemsudin – matematika
Berina Grbović – matematika
Ilda Mulić – matematika
Samina Orana – matematika
Enisa Rohović – fizika
Kemal Sadović – fizika
Rijad Murić – fizika
Sabaheta Bilalović – hemija
Senida Šemović – hemija
Nedima Krlić – biologija
Amina Bilalović – biologija
Ivana Đorđević – istorija
Azra Šehović – istorija
Mirsad Jusić – istorija
Bahtir Hajrović – geografija
Sead Kačapor – geografija
Alija Sinanović – geografija
Enes Nicević – tehnika i tehnologija
Irhad Gegić – tehnika i tehnologija
Edit Ukić – informatika i računarstvo
Jusuf Lekpek – informatika i računarstvo
Edis Korać – informatika i računarstvo
Elvis Dervišević – fizičko i zdrastveno vaspitanje
Mirza Fehratović – fizičko i zdrastveno vaspitanje
Samir Hačković – fizičko i zdrastveno vaspitanje
Younis Muhamed – likovna kultura
Denis Muratović – muzička kultura
Mersija Murić – veronauka
Aleksandra Jeremić – veronauka
Amina Ujkanović – veronauka
Meliha Preljević – veronauka

POMOĆNO-TEHNIČKO OSOBLJE

Almir Muminović – domar/kotlar
Hasib Preljević – domar/kotlar
Adis Mavrić – domar/kotlar
Svetlana Filipović – higijenski radnik
Bajro Alitović – higijenski radnik
Refida Preljević – higijenski radnik
Asima Sejdović – higijenski radnik
Sabina Suljević – higijenski radnik
Nafija Džanković – higijenski radnik
Enisa Hot – higijenski radnik
Selma Muminović – higijenski radnik
Latest Posts
KONTAKTI
Za sve informacije nam se možete obratiti u svakom trenutku
  • Ruđera boškovića bb
  • 020/384-873
  • camilsijaric.np@gmail.com