STOP vršnjačkom nasilju

Šta je vršnjačko nasilje?

Kada govorimo o vršnjačkom nasilju moramo da pravimo razliku između ponašanja koje ima elemente agresije i ponašanja koje se može definisati kao nasilje. Ponašanje koje ima elemente agresije, a ne spada u vršnjačko nasilje, je situaciono, ne ponavlja se i nema za cilj da drugome nanese štetu. Vršnjačko nasilje je svako ponašanje koje ispunjava nekoliko elemenata:

  • to je čin koji ima za cilj da se nekome nanese šteta;
  • ponavlja se tokom nekog vremenskog perioda:
  • odnos snaga između počinioca nasilja i žrtve je neravnopravan (žrtva je slabija) i to je glavna karakteristika nasilja.

Postoje različite vrste nasilja među decom i međusobno su ravnopravna po negativnim posledicama koje ostavljaju na dete. Oblici nasilja mogu biti:

  • Fizičko nasilje – najočigledniji oblik nasilja, često se pogrešno uzima kao sinonim za nasilje u celini;
  • Verbalno nasilje – vređanje, ponižavanje, klevetanje, ismevanje i sl. i sa ovom vrstom nasilja možda deca imaju i najviše iskustva u toku svog života (roditelji, staratelji i drugi autoriteti mogu biti skloni vređaju u toku disciplinovnja dece, a i ponižavajuće reči se mogu gotovo svakodnevno čuti i od vršnjaka u školi);
  • Društveno isključivanje – uveravanje druge dece da se ne igraju i/ili ne druže sa konkretnim detetom-metom;
  • Elektronsko, digitalno ili “sajber” nasilje – napadi/pretnje putem interneta, omalovažavanje, “flejmovanje” (izazivanje negativne reakcije uvredama, psovkama, izvrtanjem rečenog, “ubacivanjem reči u usta” koje osoba/dete nije reklo, sa ciljem da uzruja dete-metu i uvuče ga u raspravu u kojoj ono gubi dostojanstvo i kredibilitet), onlajn zastrašivanje, distribuiranje ličnih materijala (fotografija, postova na društvenim mrežam itd., a bez saglasnosti ciljane osobe) itd.

U saradnji sa psihologom škole, naši đaci su održali prezentaciju na temu “Kako najbolje rešiti sukob” u obliku drame.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Latest Posts
KONTAKTI
Za sve informacije nam se možete obratiti u svakom trenutku
  • Ruđera boškovića bb
  • 020/384-873
  • camilsijaric.np@gmail.com