Kalendar vaspitno-obrazovnog rada i pravilnik o kalendaru za školsku 2023/2024 za škole na teritoriji centralne Srbije objavljen je u Službenom glasniku.

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2023 / 2024 godinu.