Osnovna škola "Ćamil Sijarić"

Osnovna škola "Ćamil Sijarić" u ulici Ruđera Boškovića u Novom Pazaru je ustanova koja obavlja obrazovno - vaspitnu delatnost osnovnog obrazovanja.

Osnivač škole je grad Novi Pazar koji je obezbedio zemljište za izgradnju škole, a sredstva za izgradnju i kompletno opremanje škole obezbeđena su donacijom agencije TIKA Republike Turske.

Škola je počela sa radom u septembru 2014. godine, sa stručnim nastavnim kadrom, a broj učenika se iz godine u godinu uvećava. Uslovi za rad u školi su na veoma visokom nivou i uz zalaganje uprave škole se poboljšavaju.

Nastavnici rade na programu ličnog stručnog usavršavanja, kako u školi, tako i van nje. Učenici uzimaju učešće na različitim takmičenjima u školskim, ali i gradskim i regionalnim i državnim okvirima, uglavnom sa zapaženim uspehom.

Na osnovu člana 41 Statuta grada Novog Pazara broj 14/88 “Službeni list” grada Novog Pazara 7/09 i 10/12 Skupština grada Novog Pazara na sednici održanoj 21.02.2013.godine donela je odluku o određivanju reona Osnovne škole “Ćamil Sijarić”.
Određuju se ulice i naselja gradskog i prigradskog područja iz kojih će ići učenici u Osnovnu školu “Ćamil Sijarić”.
Reonizacijom su obuhvaćene sledeće ulice i naselja :
  • Ruđera Boškovića
  • 4.juli (sa leve strane celo naselje)
  • Rajka Ackovića
  • Nurije Pozderca
  • Narodnog fronta
  • Dese Milovanović
  • Vehba Kolašinca
  • naselje na levoj obali reke Jošanice do “Karahodžića ćuprije”
  • selo Cvijetnje