Čas u prirodi 08.11.2022.

Učiteljica Melisa Pružljanin sa svojim odjeljenjem III-3, održala je čas u prirodi u parku.

Predmet: Priroda i društvo

Nastavna jedinica: Orijentacija i strane svijeta; Orijentacija u prirodi.

Cilj časa: Učenici su naučili glavne strane svijeta, kako da koriste kompas, prirodne orijentire i vjerske objekte.

Opis časa: Učenici su posmatrajući okolinu oko sebe naučili šta znači orijentisati se u prostoru, šta je stojište, vidik i vidikova linija. Naučili su kako se u prirodi određuju strane svijeta pomoću Sunca, kore drveta, mahovine, godovima na panju, otvora mravinjaka, zvijezde Sjevernjače i vjerskih objekata.

CLEAN UP DAY 15.9.2018.

Povodom današnjeg svetskog dana čišćenja (CLEAN UP DAY), naši osnovci su zajedno sa članovima ekološke sekcije učestvovali u akciji ulepšavanja školskog dvorišta i školske okoline. Ponosni smo jer se na akciju odazvao veliki broj učenika sa željom da ulepšaju i očiste okolinu svoje škole, ali i da ukažu na probleme i pošalju poruku da svako mora dati svoj doprinos u očuvavanju škole i školske okoline. Zahvaljujemo se svim učenicima i nastavnicima koji su učestvovali.

Budi neko, razmišljaj eko  30.05.2017.

U Gradskom parku održala se završna manifestacija projekta ” Budi neko, misli eko” Ekološki ambasadori naše škole: Bahrija Sijarić, Melisa Pružljanin, Dženita Arifović, Nihad Granica i Amina Ramović dobili su od Centra Duga sertifikate za učešće i edukaciju. Učitelj Bahrija Sijarić je za medije dao izjavu u kojoj kaže: ,, Naša škola je u prethodna dva meseca imala veliki broj ekoloških aktivnosti u kojoj su na početku bili uključeni učenici mlađih razreda da bi u završnoj aktivnosti Čep za hednikep i uređenje školskog dvorištva bili uključeni i stariji razredi. ,, Osnovna škola ,, Ćamil Sijarić ,, nastaviće da bude deo velikog ekološkog projekta ,, Budi neko, razmišljaj eko ,,

Sport u škole 15.09.2017.
Danas je naša škola imala čast da bude domaćin, Savezu za školski sport, Sportskom savezu i delegaciji Grada Novog Pazara. Kod nas je održan prvi promotivni čas u okviru projekta ,, Sport u škole” čiji je inicijator i pokretač bila nastavnica Vezira Župić. Čas je održao učitelj Bahrija Sijarić koji je istakao da su rekviziti koji su dobili na poklon veoma značajni u cilju popularizacije sporta i obogaćivanje sadržaja nastave fizičkog vaspitanja.

Čuvari prirode 10.09.2016.

Danas je u holu OŠ ,, Ćamil Sijarić ” odigrana premijera predstave ,, Čuvari prirode ” u izvođenju dramske trupe ,, Joj Evo Ih Ovi “. Predstava je interaktivna i imala je edukativni karakter za učenike nižih razreda. Drago nam je što je premijera predstave upravo izvedena u našoj školi.